Splošni pogoji in piškotki

Dobrodošli! Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran.

Varovanje vaše zasebnosti nam je zelo pomembno. To seveda velja tudi za vaš obisk naše spletne strani in uporabe aplikacije, ki ju upravlja družba Hofer. Zato vas želimo seznaniti s postopki obdelave podatkov na naši spletni strani oziroma aplikaciji ter s pogoji uporabe spletne strani oziroma aplikacije. Prav tako vam želimo predstaviti način varovanja podatkov o uporabnikih ter pojasniti, za katere namene te podatke obdelujemo.

Pogoji uporabe spletne strani

S temi Pogoji uporabe spletne strani družba Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica, določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani in obiskovalcev spletne strani pod domeno www.ferfud.si.

Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe spletne strani, imajo naslednji pomen:

  • »Pogoji« so vsakokrat veljavni Pogoji uporabe spletne strani;
  • »Spletna stran« je spletna stran, dostopna pod domeno ferfud.si;
  • »Upravljavec« je družba Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica, matična številka 1992414, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko vložka 1/40365/00;
  • »Uporabnik« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do spletne strani pod domeno ferfud.si;
  • »Piškotek« je majhna datoteka, ki se shrani na terminalni opremi uporabnika ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere vsakič, ko jo Uporabnik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Delovanje spletne strani in omejitev odgovornosti

Upravljavec se zavezuje, da si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin ter vzpostavitev delovanja v primeru izpada delovanja. Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu ali pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako v zvezi s spletno stranjo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi Uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi obiska spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode. Izjeme so primeri, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja Upravljavca.

Upravljavec lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Upravljavca. Upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletni strani tretjih oseb. Uporabnikom svetujemo, da pred uporabo skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb oziroma preden prek njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba spletnega mesta

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način, ki niso določena z dovoljenim namenom uporabe.
Dovoljen namen in/ali način uporabe spletnega mesta pomeni uporabo spletnega mesta s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola »http« z namenom informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe spletnega mesta lahko Upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način Uporabniku prepreči ali omeji uporabo spletnega mesta. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno, a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne glede na obseg ali vrsto uporabe spletne strani ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, obliko ali drugimi elementi spletne strani. Vsi in vsakršni elementi spletne strani so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo, ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.
Uporaba elementov spletne strani za katerikoli drug namen, kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravljavca prepovedana.

V primeru, da se na spletni strani nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti Upravljavca, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena z njegovim soglasjem oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Piškotki

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in sorodnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostopa do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Piškotki niso nič novega, zakon je posegel zgolj v način obveščanja in soglasja uporabnikov spletne strani glede njihove uporabe.

Kaj je piškotek?

Naša spletna stran lahko v brskalnik Uporabnikovega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki beleži podatke o tem, kolikokrat Uporabnik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo Uporabnika, če pa nam te podatke Uporabnik posreduje sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

Uporabnik lahko piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko vsak Uporabnik spremeni v nastavitvah ter omogoči, da računalnik piškotke zavrne ali da Uporabnik prejme opozorilo, preden se piškotek shrani.

Informacije o nastavitvah piškotkov za posamezne brskalnike so dostopne na spodnjih povezavah:

  • Firefox
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera
  • Safari

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Naša spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko izključno za lastne potrebe razločujemo med Uporabniki, beležimo njihovo število in s tem izboljšujemo delovanje spletne strani. V ta namen uporabljamo orodje Piwik. Več o Piwik piškotkih si lahko preberete s klikom na povezavo.

Spletna stran uporablja tudi piškotke, ki Uporabnikom zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo tako, da si zapomnijo prijavo ali registracijo na spletni strani, v spletne obrazce vnesene podatke, dodane izdelke v košarico, zadnje ogledane izdelke in Uporabnikovo strinjanje z uporabo piškotkov.

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam.

Upravljavec na Spletnih straneh uporablja naslednje vrste »piškotkov«:

PHPSESSID- Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji. Uporablja se za vzdrževanje trenutnega stanja odprte spletne strani.


_pk_id.372.67b1- piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so Spletno stran v preteklosti že obiskali, pri čemer se Uporabniku dodeli naključno ustvarjena identifikacijska oznaka. Piškotek je po namestitvi veljaven še dve leti. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.


_pk_ses.372.67b1- piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so v obdobju 30 minut po prvotnem obisku večkrat obiskali Spletno stran. Piškotek je po namestitvi veljaven še 30 minut. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.

acceptCookies– piškotek, ki si zapomni uporabnikovo dovoljenje uporabe piškotkov.

webroute - piškotek se uporablja za namen zagotavljanja pravilnega pretoka zahtev in informacij (load balancing). Po namestitvi navedenega piškotka, je ta veljaven še 1 uro

V kolikor Uporabnik ne želi, da se piškotki shranjujejo na računalnik, lahko uporabo piškotkov onemogoči, pri čemer morda nekatere storitve tehnično ne bodo na voljo.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik z vsakokratnim dostopom ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da Upravljavec v skladu s Pogoji uporabe spletne strani in Zakonom o varovanju osebnih podatkov zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje Uporabnikove osebne podatke. Podatki, ki se nanašajo na Uporabnika, vključujejo med drugim podatke, ki jih Upravljavec v zvezi z dostopom Uporabnika na spletno stran pridobiva sam in/ali podatke, ki jih Uporabnik posreduje Upravljavcu (npr. kontaktni obrazec).

V času dostopa do spletne strani sme Upravljavec za namene varovanja sistema, tehnične administracije, spletne infrastrukture, optimizacije vsebine spletnih mest, v obliki piškotka ali v obliki dnevnika dogodkov (ti. log file), na lastne strežnike shraniti in nadalje obdelovati določene podatke, kot npr. ime zahtevane datoteke, datum in čas zahteve, količino prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem prenosu, sporočilo o morebitnih napakah pri prenosu, ime ponudnika spletnih storitev, operacijskega sistema in vrste spletnega brskalnika ter spletne strani, s katere Uporabnik dostopa (in druge podobne podatke).

Upravljavec sme za namene reševanja reklamacij, pritožb, ugovorov ali drugih vrst sporočil Uporabnikov obdelovati podatke, ki mu jih slednji posredujejo preko oziroma s pomočjo spletnega kontaktnega obrazca, ki je Uporabnikom na voljo.

Uporabnik z uporabo Spletne strani potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno, ter da v primeru, ko podatkov ne želi posredovati, posamezne storitve Uporabniku ne bodo omogočene. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima vsak posameznik pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) – razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi.

Končne določbe

Upravljavec sme v primeru napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje spletne strani, če ne more zagotavljati njenega delovanja oz. izvajati storitev ali če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe spletne strani, se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru spletne strani na običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da Uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani, dostopni pod domeno www.ferfud.si.